Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.

redactor/ Remus Brihac
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac,
Anna Ciepiela

anul apariției/ 2012

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 440
ISBN/ 978-606-8195-28-5
preț/ 40 ronVictor Papacostea, Mihail Regleanu, Documentele redeşteptării macedoromâne, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

Inapoi
10 Mai 2012

Lucrarea Documentele redeșteptării macedoromâne a fost elaborată de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, un vechi și devotat colaborator, ca o îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. Îndată după război, revista „Balcania" anunţa iminenta ei apariţie. Desfiinţarea intempestivă, de către regimul comunist, a Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, din ordinul lui I. V. Stalin, a atras însă după sine întreruperea, în 1948, a activităţii Editurii Institutului, sistarea apariţiei tuturor publicaţiilor lui, urmată de topirea zaţurilor tomului IX/1946 al „Balcaniei", din care s-au păstrat numai două exemplare în pagini. Culegerea Documentele redeșteptării macedoromâne constituia rodul preocupărilor lui Victor Papacostea în sensul așezării istoriei aromânilor pe baze strict știinţifice, expresia străduinței sale de a construi reprezentarea trecutului lor numai cu ajutorul izvoarelor scrise sau nescrise, examinate critic și interpretate raţional, fără altă finalitate decât cunoașterea adevărului. Promovarea principiilor știinţifice în cercetarea istoriei aromânilor l-a preocupat pe Victor Papacostea de la începuturile activităţii lui în acest domeniu. Amintim că el a întemeiat și condus, în tinereţe, împreună cu Tache Papahagi, apoi cu George Murnu și Theodor Capidan, „Revista aromânească" - devenită „Revista Macedoromână" -, prima publicaţie de caracter riguros știinţific consacrată cercetării interdisciplinare a aromânilor. Ediţia de faţă a lucrării pregătite pentru tipar de Victor Papacostea și Mihail Regleanu în urmă cu șapte decenii apare astăzi, la o jumătate de veac de la decesul ilustrului balcanolog aromân.

 

site realizat de atelierul de grafică