Predania - Bucuresti

Удружење Предања, Пројектом Авдела, намерава да истражује, објављује и понуди јавности научна и уметничка дела из баштине цинцарске културе, као и њој сродних. Ова културна добра, нарочито она која су јавна својина, биће бесплатно доступна истраживачима и свим заинтересованима.
Авдела је непрофитни и невладин пројекат, основан добровољним радом лица (аутора и издавачког колектива), као и установа које се у ширем смислу баве истраживањем, развојем и очувањем цинцарске културе.
Пројекат намерава да обухвати и издавачку делатност на папиру (књиге, часописе, брошуре), мултимедијална издања (аудио CD, CD-ROM, филм итд.); да организује сусрете, скупове, летње школе, културне програме.
Пројекат је, најпре, намењен Цинцарима, с намером да им се понуде средства за очување језика и откривања порекла, историјског, друштвеног и духовног развоја итд. У истој мери, намењен је и народима балканског подручја, међу којима живе цинцарске заједнице, ради њиховог темељнијег упознавања, ради поштовања њихове културе, језика, древних обичаја, како би их уважавали и с достојанством се према њима опходили они с којима живе.

Начела која следимо у Пројекту Авдела

• Начело доследности , изражено кроз:

  • – труд за очување, објављивање и ширење дела која чине темељ цинцарске и њој сродних култура
  • – употребу правописних правила које је установила госпођа академик др Матилда Карађиу Мариоцеану, писање које је уроњено у традицију и развој писане форме на цинцарском језику а које користе знаменити писци.

• Начело отворености, кроз:

– развијање мостова који спајају цинцарску културу са цивилизацијама балканских народа, али и са светским културним наслеђем

– Омогућавање упознавања цинцарских особености у оквиру сродства са балканским народима.

• Начело слободног коришћења, кроз:

  • – слободу објављивања, за све сараднике, радова из баштине цинцарске културе које су понуђене за објављивање
  • – Бесплатан приступ свим корисницима Пројекта Авдела – Библиотека цинцарске културе
  • – подршку научнe и културнe млађе елите.

www.proiectavdhela.ro

site realizat de atelierul de grafică