Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.

Familia ortodoxa

Întâmpinare către cititor
Familia Ortodoxa intenţionează să stabilească o relaţie cât mai deschisă cu cititorii. În acest scop, am gândit ca revista să aibă pentru cititorii săi, atât cât se poate, mai mult decât o simplă rubrică dedicată dialogului curent, punctual, cu cei care vor scrie pe adresa redacţiei.
Cu alte cuvinte, dorim nu numai să răspundem, pe scurt, întrebărilor ridicate în cadrul corespondenţei cu dvs., ci chiar să abordăm tematici ale revistei construite în jurul acestor întrebări. Considerăm că este nevoie de acest fel de lucrare, deoarece trăim într-o lume a bombardamentului informaţional, în care există o inflaţie a cuvântului, ce are drept consecinţă sentimentul lipsei de repere fundamentale şi de relativizare a adevărului. Este nevoie, astfel, de o recuperare a valorii cuvântului şi a comunicării dintre noi.
Societatea în care trăim este construită pe „principii” care contrazic profund şi, din ce în ce mai mult, izbitor de făţiş viaţa trăită în rânduiala şi binecuvântarea lui Dumnezeu-Atotţiitorul. Legile anti-creştine sunt promovate agresiv, se organizează campanii de vaccinare în masă cu produse controversate ce pun în pericol sănătatea copiilor, suntem copleşiţi de tot felul de „reglementări” şi para-reglementări care, sub motivul civilizării şi al modernizării, de fapt caută să ne uniformizeze după măsura „omului global” sau „european.” Spaţiul public este invadat de această ofensivă brutală a unor forţe, obiceiuri şi practici care sunt străine, în ultimă instanţă, înseşi firii umane, nu numai poporului nostru.
Există, aşadar, o realitate de zi cu zi în care ne zbatem şi în care ne străduim să trăim după credinţa lăsată nouă cu preţ mare, cu sângele lui Hristos şi al mucenicilor. De cealaltă parte, există o realitate confecţionată de mass-media, de oficialii instituţiilor publice şi ale celor clericale, care ne formatează într-un mod cât mai convenabil pentru ca nu cumva să ne împotrivim „evoluţiei”, „progresului” care ni se promite în această „minunată lume nouă.”
Dar nu toţi oamenii s-au resemnat să trăiască vegetativ, nu toţi acceptă să trăiască după cum li se spune pe toate căile de către prea mulţi oficiali, nu toţi vor să se înstrăineze de rânduielile, cuvintele şi învăţăturile Bisericii. Cu aceşti oameni care nu au renunţat la lupta cea bună, care au frământări şi care îşi ascultă conştiinţa, care caută răspunsuri la problemele actuale, la problemele de credinţă, de educaţie, de mod de viaţă, Familia Ortodoxă doreşte să stabilească o comunicare vie, un dialog în care cuvântul să prindă şi, mai ales, să dea viaţă.
Aşteptăm, aşadar, scrisorile dvs. la adresa redacţiei, nădăjduind să venim, după pricepere, în întâmpinarea nedumeririlor şi a întrebărilor.

www.familiaortodoxa.ro

site realizat de atelierul de grafică