Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.

Rost

Cultivarea preceptelor creştin-ortodoxe prin mijlocirea faptelor în care acestea îşi găsesc expresie concretă, înlesnind accesul omului contemporan la un set de metode şi practici model ca resursă pentru clădirea unei societăţi a dragostei şi a carităţii.

Obiective

 • Transformarea de atitudini, contexte şi relatii prin construirea de capacităţi în promovarea principiului interdependenţei şi stimularea angajării civice în ajutorarea persoanelor defavorizate; 
 • Creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora;
 • Promovarea incluziunii sociale prin implementarea de proiecte şi programe în domeniile: formare, consultanţă şi educaţie non-formală; 
 • Proiectarea de alternative şi sisteme de bune practici în structurile organizaţionale în sprijinul detensionării şi soluţionării disputelor; 
 • Elaborarea unor programe de dezvoltare comunitară cu accent pe categoriile vulnerabile;
 • Promovarea carităţii şi voluntariatului prin dezvoltarea de servicii sociale pentru categoriile dezavantajate;
 • Păstrarea şi răspândirea învăţăturii de credinţă ortodoxă;
 • Conservarea şi promovarea moştenirii culturale şi religioase.

Fapte

 • Realizarea de programe în sprijinul categoriilor cu risc de excluziune socială - dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; orientare, calificare şi mediere pentru piaţa muncii; crearea contextului pentru dezvoltarea structurilor de economie socială etc; 
 • Consultanţa şi asistenţa în proiectarea şi implementarea de sisteme de aplicare în domeniul dezvoltării resurselor umane;
 • Dezvoltare de parteneriate naţionale şi trans-naţionale;
 • Training şi instruire;
 • Seminarii/workshop-uri de formare şi informare;
 • Dezvoltarea de programe pentru tineri;
 • Ateliere creativ-ocupaţionale;
 • Iniţiative culturale;
 • Implementare de metodologii internaţionale în sprijinul atingerii obiectivelor promovate;
 • Susţinerea activităţilor de cercetare în domeniile de interes;
 • Explorarea itinerarelor spirituale.

www.asfmina.ro

)
site realizat de atelierul de grafică