Predania - Bucuresti

Rastko

Дефиниција и циљеви Подухвата
"Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету" остварује се због електронског архивирања и издавања научних и уметничких дела на World Wide Web-у, која припадају српској и сродним културама, са циљем да та културна добра - нарочито она у јавном власништву - учини доступним проучаваоцима и поштоваоцима у српским земљама и иностранству, у свом целовитом облику и под стручним надзором.
Подухват је непрофитан, невладин и волонтерски, а остварује се добровољном делатношћу појединаца и установа које се у ширем смислу баве проучавањем, развојем и очувањем српске културе.
Унутар иницијативе BalkansNet-а, односно Балканске културне мреже (www.balkans.net), "Пројекат Растко" представља експериментално чвориште, да би се методолошка и техничка искуства Подухвата проширила и употребила у средишњим чвориштима других нација и/или држава које су делови БКМ.

Начела Подухвата

Брига и потреба за очувањем, објављивањем и ширењем дела која леже у основи српске и сродних култура;

бесплатност коришћења за све кориснике, а демократичност објављивања за све учеснике Подухвата;

изналажање и ширење информатичких решења која решавају проблеме унутар српске и сродних култура;

очување и развој националног писма, ћирилице, у окружењу глобалне информатичке цивилизације;

отвореност матичне културе и систематско развијање мостова који је повезују са културама балканско-словенског цивилизацијског круга, а у ширем смислу и са европским и светским културним и цивилизацијским наслеђем;

равноправност између тзв. "елитне" и "популарне" културе;

подстицање верске, националне и грађанске толеранције, нарочито у оквиру региона Југоисточне Европе;

непрофитност и добровољност;

научна и друштвена скрупулозност;

политичка неутралност;

подстицање млађе научне и културне елите у прилагођавању потребама информатичке цивилизације...

...као и сва друга начела која су посредно или непосредно везана за основну замисао Подухвата.

www.rastko.rs

)
site realizat de atelierul de grafică