Predania - Bucuresti

Πεμπτουσία – Chintesenţa – Al cincilea element

Filosofii greci din Ionia considerau că în natură există patru elemente sau patru substanţe: pământul, apa, focul şi aerul. Aristotel a mai adăugat acestor elemente eterul, care va constitui cea de a cincea substanţă, numită în greceşte pemptousía [numeralul ordinal pempti = a cincea şi substantivul ousia = substanţă].

Potrivit lui Aristotel, acest element prezintă numeroase particularităţi: este nenăscut, fără vârstă, nestricăcios, veşnic, fără creştere şi fără de schimbare. În plus, este localizat „în locul cel mai înalt” al cerului, unde locuieşte dumnezeirea.

Filosofii greci ai Antichităţii târzii (Alexandru din Afrodisia, Simplicius şi alţii), dar şi bizantini, ca Ioan Filoponos, precum şi mulţi apuseni au explicat, au modificat şi au îmbogăţit teoria lui Aristotel.

Rezultatul este că cea de-a cincea substanţă, quinta essentia a apusenilor, a ajuns să însemne esenţa fundamentală a fiecărui lucru creat, nucleul în jurul căruia se organizează existenţa sa.

Omul postmodern contemporan nu ştie ce este omul. Revista Pemptousia, în duh filocalic, urmărește ca prin prezenţa ei să contribuie la o mai bună înţelegere a vieţii omului, la căutarea conţinutului său ontologic, la cunoaşterea temeinică a inepuizabilei taine a existenței umane, a omului în chip apofatic indefinibil şi a cărui devenire este desăvârșită doar eshatologic întru Hristos, a omului care închipuie frumuseţea dumnezeiască. Frumuseţea persoanei umane izvorăşte din frumuseţea Dumnezeului treimic. Iar în cele din urmă, „frumuseţea va salva lumea”.

 

 

www.pemptousia.ro

)
site realizat de atelierul de grafică