Predania - Bucuresti


Proiectul Avdhela a lansat site-ului „Dhyeata”, blogul de cultură aromânească

Inapoi
1 Martie 2011

Blogul reprezintă interfaţa non-formală a Bibliotecii culturii aromâne și are intenţia de a ilustra aspecte dintre cele mai variate referitoare la aromânii din trecut şi din prezent, prezentându-i și analizându-i atât din punctul de vedere al etnologului, lingvistului, poetului cât și, de cele mai multe ori, din punctul de vedere al unor tineri aromâni. Blogul cuprinde secţiuni de istorie orală („niagârşeari"- aducere aminte, „sticuri di banâ"- frânturi de trai), articole de specialitate pe teme de lingvistică și literatură, manuale şi cărţi pentru învăţarea aromânei, o secţiune de spiritualitate aromânească, o secţiune de cultură materială, de traduceri şi scrieri pe diferite teme ale colaboratorilor ş.a.m.d.

site realizat de atelierul de grafică