Predania - Bucuresti


Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi

Inapoi
13 Decembrie 2012

Mâni iasi di la stampâ Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi. 15 frândzâ cu caduri vecl'i şi chindiseri armâneşţâ, giocuri, pirmithi, colindi, muabeţ, angucitori, şicăi şi poezii ti ficiuriţ. Ma s-u vreţ, anyrâpsiţ-nâ ti ea la georgiana.c.vlahbei@gmail.com i pi facebook!

Cârciunu cu harauâ la tuţ, ńiţ ş-mări!

***

Mâine iese de la tipar Cărticica de Crăciun pentru copilaşi. 15 pagini de grafică aromânescă smile emoticon cu fotografii vechi şi motive aromâneşti, jocuri, poveşti, colinde, dialoguri, ghicitori, glume şi poezii pentru cei mici. Puteţi comanda broşura la adresa de e-mail georgiana.c.vlahbei@gmail.com sau prin facebook!

Crăciun cu bucurie tuturor, mici şi mari!

 

site realizat de atelierul de grafică