Predania - Bucuresti


„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate”

Inapoi
20 August 2012

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate" este cel mai recent proiect demarat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia „Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina" şi Predania). Derulat pe perioada august-noiembrie 2012, proiectul are în vederea oferirea unor răspunsuri la problema supravieţuirii şi perpetuării unor elemente de cultură materială tradiţională aromânească în contextul actual.
Ateliere educative în depozitele muzeelor
Comunitatea de aromâni ajunsă în România în primele decenii ale secolului XX pe calea strămutării din localităţile de origine din Balcani (Albania, Grecia, Bulgaria) păstrează până azi o valoroasă recuzită tradiţională casnică, în special în domeniul textilelor. Până în anii '60, meşteşugurile aromâneşti erau încă practicate pentru mare parte a populaţiei de aromâni stabilită în mediul rural. Din anii '80 însă se mai înregistrează foarte puţine tentative de a revigora meşteşugurile casnice şi în special industria textilă gospodărească. Scărmănatul, dăracitul, torsul manual, vopsitul vegetal, urzitul, ţesutul par azi desprinse din poveştile bunicilor...
În luna septembrie a acestui an trei tineri aromâni, membri ai Proiectului Avdhela au luat parte la ateliere interactive de cultură materială în trei muzee de artă populară din ţară: Constanţa, Tulcea şi Slobozia, unde au avut ocazia să studieze în amănunt colecţiile aromâneşti din depozite sub îndrumarea unor muzeografi, conservatori şi restauratori. S-au făcut vizite în câteva localităţi din Dobrogea unde se mai practică izolat prelucrarea lânii. Cunoştinţele şi materialele acumulate vor da rezultate în noiembrie, când se va pregăti un eveniment pe două zile la metroul bucureştean.
Intervenţia artistică- o modalitate de a semnala necesitatea conservării unor tradiţii pe cale de a fi uitate
„Mâńi hrisusiti/ mâini iscusite" este în acelaşi timp un demers de atragere a atenţiei asupra disoluţiei meşteşugurilor şi preocupărilor din zona industriei textile tradiţionale aromâneşti din România. Prin ceea ce se va constitui a fi "primul happening aromânesc", proiectul aduce în prim plan confruntarea dintre nou şi vechi în cultura aromână. Într-un context nonconvenţional, la staţia de metrou Universitate din Bucureşti, timp 2 zile: marţi şi miercuri, 13 şi 14 noiembrie între orele 12.00 şi 17.00 se va anima un setting tradiţional aromânesc cu „actori" şi obiecte ce ţin de îndeletnicirile casnice. „Happeningul" are ca miză provocarea de răspunsuri la nevoile contemporane de redefinire a aromânilor şi sugerează soluţii de perpetuare a unor elemente tradiţionale în cadrul actual.
Proiectul realizat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne este finanţat prin programul AFCN şi se derulează în Bucureşti, judeţele: Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea, în parteneriat cu: Muzeul De Etnografie Tulcea, Secţia Etnografie Slobozia de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul de Artă Populară Constanţa, Muzeul Ţăranului Român, Asociaţia InterAxe şi Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Interculturală Anthropoesis.
www.manihrisusiti.wordpress.com

site realizat de atelierul de grafică