Predania - Bucuresti


“Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea” finanţat prin AFCN

Inapoi
1 Aprilie 2012

Proiectul este o iniţiativă susţinută împreună cu ViraFilms pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc polifonic din Dobrogea, cântec prezent doar izolat în comunităţile de aromâni fârşeroţi din localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cogealac (Constanţa). Îmbinând activităţi de producţie de film cu activităţi educaţionale cu un impact real aşteptat asupra publicului aromân dar şi român deopotrivă, proiectul îşi constituie o primă miză valorificarea patrimoniului de cântece aromâneşti de tip polifonic din România, patrimoniu aflat în prag de dispariţie sau uitare. Pe de altă parte, proiectul îşi propune educarea publicului tânăr aromân în ceea ce priveşte formele străvechi de cântec aromânesc - marcă identitară şi de referinţă care dă substanţă şi coerenţă identităţii aromânilor dintotdeauna. Atât documentarul, care va ilustra situaţia actuală a tradiţiilor de cântec aromâneşti, călătoriile şi poveştile de viaţă ale interpreţilor acestei muzici, cât şi CD-ul, precum şi toate materialele audio, video, foto rezultate în urma proiectului vor fi puse la dispoziţia comunităţilor aromâneşti din Dobrogea. Aceste materiale vor fi difuzate în centrele de cultură relevante pentru acestea, astfel încăt să se asigure nu numai o păstrare a acestor ultime elemente de specific tradiţional aromânesc încă în viaţă, dar să se şi creeze o bază, un punct de pornire pentru iniţiative şi politici locale proprii ale comunităţilor implicate. Parteneri în proiect: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Radio România Constanţa, Fundaţia Culturală "Muşeata Armână".

site realizat de atelierul de grafică