Predania - Bucuresti
Metoda aromână/vlahă
redactoru/ Ioan Ballamaci
layout/ Anca Mesina
dtp/ Anca Mesina

anlu a alinciril'ei/ 2010

formatu/ 27.5x20 cm
câpachea/ carton 280gmp
carti/ offset 80gmp
numiru di frândzi/ 432
ISBN/ 978-606-8195-07-0
pâhalu/ 24 lei

Metoda aromână/vlahă

Iancu Ballamaci

biografie

Iancu Ballamaci. Ari născută Curceaua Arbinusia/ Albania la 10 di Maiu 1940. Dupavinit di ună famil’iă intelectuală Aromâna/ vlahă cu tradiţi patriotiţi şă culturali. Performâ Universitatea di Tirana (Albania) în anu 1970, Facultatea di Limbă şă Literatură. Lucrâ ca profesur di Limbă şă Literatura pit(r)u scol’ili (añil’iă 1961-1983) ca în Scrapar, Curceaua, Devoll. Dit anu 1983-1990 lucrâ în Cabinetu Pedagogic di Curceaua ca metodist di Limba Arbineasă cu datoria ca organizator şă conducător ti/tră Actiunea Naţionala „Căftarea, aflarea, adunarea şă sistemarea al tezaurului lingvistic popular di Judetulu di Curceaua.” Lucrâ ca collaborator stiinţific al Insititutului di Lingvistică şa Literatură ali Academiiei di Ştiinţă ali Albanil’ei. In colaborari cu aist Institut sânt organizati sesionuri ştiinţifiti cu temă: „Valoarea al thesarului lingvistic popular di Judetulu di Curceaua.” Ar ţănută comunicâr ştiinţifiţi în Albania, Romănia, Germania (in Universitatea di Freiburg). Ar faptă studii în câmpu di lexicologiă, frazeologiă, terminologiă, folclor şă literatură. In Conferenţa Primă Naţională al Aromâñilor di Albania (5 aprilie 1992) si alepsi Presidentu Prim ali Suţatăl’ei Culturală „Aromâñil’i di Albania.” La anu 1996 işâ la pensie ca directur di şcoală. La anu 1998 emigrâ cu toată famil’ia în Statili Uniti dit(u) America iu bănează şă ază. Cunoaşti limba: Albaneză, Aromână, Română, Italiană, Engleză.

site realizat de atelierul de grafică