Predania - Bucuresti
Din viaţa zbuciumată a aromânilor
redactoru/ Maria Pariza
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac. Anna Ciepiela

anlu a alinciril'ei/ 2012

formatu/ 14,5x20,5 cm
câpachea/ carton 280gmp
carti/ offset 80gmp
numiru di frândzi/ 208
ISBN/ 978–606–8195–26–1
pâhalu/ 20 lei

Din viaţa zbuciumată a aromânilor

Iotta Naum

Prezenta lucrare, Din viaţa zbuciumată a aromânilor, reprezintă singura creaţie în limba română a autorului Iotta Naum Iotta. Sub acest titlu generic, pe care autorul a dorit să-l lase lucrării sale, regăsim două părţi distincte, ca gen literar, Amintiri, și o povestire istorică Din viaţa zbuciumată a aromânilor în timpul satrapului Ali Pașa Tepelen. Partea consistentă a scrierii o constituie însă Amintirile autorului, consemnări autobiografice, de fapt, care încep cu secvenţe „din frageda copilărie”, trăită între Sel’ia și Veria, și se opresc prin anii 1921, când autorul se stabilește definitiv în România, la Râmnicu Vâlcea, după îndelungate peregrinări. Sînt peregrinările elevului umblând după școlile românești, între locurile natale, Bitolia și București, apoi ale profesorului, între România și Salonic. Cel de-al doilea text, povestirea Din viaţa zbuciumată a aromânilor în timpul satrapului Ali Pașa Tepelen, cumulează o serie de episoade despre exodul aromânilor din Pind, în timpul acestei dominaţii și despre noile așezări întemeiate de aceste fâlcări de celnici, în alte zone ale Munţilor Balcani.

biografie

Autorul, profesor pasionat de istorie și geografie, ne oferă o adevărată schiţă monografică a localităţilor de odinioară, Veria și Sel’ia Mare, unde familia de păstori aromâni practica transhumanţa. Descrierile sale se asociază cu date concrete, geografice, demografice, urbanistice sau istorice, ceea ce-i conferă lucrării și o importantă valoare documentară.

site realizat de atelierul de grafică