Predania - Bucuresti
Documentele Redeşteptării Macedoromâne
redactoru/ Remus Brihac
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac. Anna Ciepiela

anlu a alinciril'ei/ 2012

formatu/ 14,5x20,5 cm
câpachea/ carton 280gmp
carti/ offset 80gmp
numiru di frândzi/ 440
ISBN/ 978-606-8195-28-5
pâhalu/ 40 lei

Documentele Redeşteptării Macedoromâne

Victor Papacostea / Mihail Regleanu

Volumul „Documentele redeșteptării macedoromâne” fusese elaborat de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, vechi și devotat colaborator, ca îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. Îndată după război, revista „Balcania” anunţa iminenta lui apariţie. Desfiinţarea intempestivă a Institutului de Studii și Cercetări Balcanice de regimul comunist, din ordinul lui I. V. Stalin, a implicat însă, în 1948, întreruperea activităţii Editurii Institutului, sistarea apariţiei tuturor publicaţiilor lui, urmată de topirea zaţurilor tomului IX/1946 al „Balcaniei”, din care s-au păstrat numai două exemplare în pagini. Culegerea „Documentele redeșteptării macedoromâne” era rodul preocupă­rii lui Victor Papacostea de a așeza istoria aromânilor pe baze strict știinţifice, expresia scrupulului său de a construi reprezentarea trecutului lor numai cu ajutorul izvoarelor scrise sau nescrise, examinate critic și interpretate raţional, fără altă finalitate decât cunoașterea adevărului. Promovarea principiilor știinţifice în cercetarea istoriei aromânilor l-a preocupat pe Victor Papacostea de la începuturile activităţii lui în acest domeniu. Amintim că el a întemeiat și condus, în tinereţe, împreună cu Tache Papahagi, apoi cu George Murnu și Theodor Capidan, „Revista aromânească” – devenită „Revista Macedoromână” – prima publicaţie de caracter riguros știinţific consacrată cercetării interdisciplinare a aromânilor. Ediţia de faţă a lucrării pregătite pentru tipar de Victor Papacostea și Mihail Regleanu în urmă cu șapte decenii apare astăzi, la o jumătate de veac de la decesul ilustrului balcanolog aromân.
Nicolae-Șerban Tanașoca

site realizat de atelierul de grafică