Predania - Bucuresti

Păstrarea tradiției, a duhului ortodox, cunoașterea istoriei și valorizarea culturii române și aromâne sunt misiuni care cer eforturi pe măsura importanței lor. Dar împreună, întru Hristos, pe toate le putem face, ușor.

Implică-te în proiectele Predania, ca voluntar! Avem nevoie de editori, corectori, tehnoredactori, oameni de marketing și comunicare, designeri, buni organizatori și, pe scurt, de oricine vrea să se implice, cu drag, în activitățile noastre.

Poți să ne ajuți și cu redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit, respectiv 20%, pentru firme, sau cu o donație, în contul asociației.

Asociația Predania
C.I.F. 26954049
Număr înregistrare Judecatorie
9057/211/2010
Str. Grigore Manolescu, nr. 25
Sector 1, București

Lei:    RO65RNCB0081153600750001
Euro:  RO38RNCB0081153600750002
USD:  RO11RNCB0081153600750003
BCR Sucursala Izvor - București
SWIFT: RNCBROBU

site realizat de atelierul de grafică